0 sản phẩm

Giỏ hàng của bạn trống!

 1. Khung A4 kem hộp vân nhỏ

  + Chất liệu: Gỗ compostite
  + Mặt kính/mika
  + Để vừa giấy khen cỡ A4 (các kích thước khác có thể làm theo yêu cầu)

 2. Cúp pha lê Biểu trưng pha lê sao xanh

  Tên sản phẩm: Cúp pha lê Biểu trưng pha lê sao xanh (mẫu 14)

  Chất liệu: Pha lê

  KT: Tổng cao 26cm (phần chữ cao 16cm x ngang 5cm, đế đen cao 4cmx ngang 7cm)

  Quy cách in: In uv, in lưới, khắc laze, khắc phun cát

  Quy cách đóng gói: Hộp xi đỏ, lót lụa vàng

  ------

  Hàng có sẵn, giảm giá cho số lượng nhiều, có hóa đơn đỏ VAT ạ

  ------

  ???? Công ty TNHH Rừng Gió
  Chuyên sản xuất Khung bằng khen, Bảng vinh danh, Cúp pha lê ????
  Có hoá đơn đỏ vat ạ
  ĐT: 0378620611 - 0973879542 - 0971310489
 3. Cúp pha lê lá kim loại

  Tên sản phẩm: Cúp pha lê lá kim loại ( mẫu 15)

  Chất liệu: Pha lê

  KT: Tổng cao 26cm

  Quy cách in: In uv, in lưới, khắc laze, khắc phun cát

  Quy cách đóng gói: Hộp xi đỏ, lót lụa vàng

  ------

  Hàng có sẵn, giảm giá cho số lượng nhiều, có hóa đơn đỏ VAT ạ

  ------

  ???? Công ty TNHH Rừng Gió
  Chuyên sản xuất Khung bằng khen, Bảng vinh danh, Cúp pha lê ????
  Có hoá đơn đỏ vat ạ
  ĐT: 0378620611 - 0973879542 - 0971310489
 4. Cúp pha lê (mẫu 16)

  Tên sản phẩm: Cúp pha lê (mẫu 16)

  Chất liệu: Pha lê

  KT: Tổng cao 29cm 

  Quy cách in: In uv, in lưới, khắc laze, khắc phun cát

  Quy cách đóng gói: Hộp xi đỏ, lót lụa vàng

  Hàng có sẵn, giảm giá cho số lượng nhiều, có hóa đơn đỏ VAT ạ

  ------

  ???? Công ty TNHH Rừng Gió
  Chuyên sản xuất Khung bằng khen, Bảng vinh danh, Cúp pha lê ????
  Có hoá đơn đỏ vat ạ
  ĐT: 0378620611 - 0973879542 - 0971310489
 5. Cúp pha lê THỂ THAO (mẫu 18)

  Tên sản phẩm: Cúp pha lê THỂ THAO (mẫu 18)

  Chất liệu: Pha lê

  KT: Tổng cao 32cm 

  Quy cách in: In uv, in lưới, khắc laze, khắc phun cát

  Quy cách đóng gói: Hộp xi đỏ, lót lụa vàng

  Hàng có sẵn, giảm giá cho số lượng nhiều, có hóa đơn đỏ VAT ạ

  ------

  ???? Công ty TNHH Rừng Gió
  Chuyên sản xuất Khung bằng khen, Bảng vinh danh, Cúp pha lê ????
  Có hoá đơn đỏ vat ạ
  ĐT: 0378620611 - 0973879542 - 0971310489
 6. CÚP PHA LÊ MẪU 20

  Tên sản phẩm: CÚP PHA LÊ MẪU 20

  Chất liệu: Pha lê

  KT: Tổng cao 35cm

  Quy cách in: In uv, in lưới, khắc laze, khắc phun cát

  Quy cách đóng gói: Hộp xi đỏ, lót lụa vàng

  ------

  Hàng có sẵn, giảm giá cho số lượng nhiều, có hóa đơn đỏ VAT ạ

  ------

  ???? Công ty TNHH Rừng Gió
  Chuyên sản xuất Khung bằng khen, Bảng vinh danh, Cúp pha lê ????
  Có hoá đơn đỏ vat ạ
  ĐT: 0378620611 - 0973879542 - 0971310489

  ------

 7. Cúp pha lê mẫu sao trụ

  Tên sản phẩm: Cúp pha lê mẫu sao trụ (mẫu 13)

  Chất liệu: Pha lê

  KT: Tổng cao 28cm (đế cao 4cmx ngang 6cm)

  Quy cách in: In uv, in lưới, khắc laze, khắc phun cát

  Quy cách đóng gói: Hộp xi đỏ, lót lụa vàng

  ------

  Hàng có sẵn, giảm giá cho số lượng nhiều, có hóa đơn đỏ VAT ạ

  ------

  ???? Công ty TNHH Rừng Gió
  Chuyên sản xuất Khung bằng khen, Bảng vinh danh, Cúp pha lê ????
  Có hoá đơn đỏ vat ạ
  ĐT: 0378620611 - 0973879542 - 0971310489
 8. cúp pha lê cánh sen xanh

  Tên sản phẩm: cúp pha lê cánh sen xanh (mẫu 12)

  Chất liệu: Pha lê

  KT: Tổng cao 20-22cm

  Quy cách in: In uv, in lưới, khắc laze, khắc phun cát

  Quy cách đóng gói: Hộp xi đỏ, lót lụa vàng

  ------

  Hàng có sẵn, giảm giá cho số lượng nhiều, có hóa đơn đỏ VAT ạ

  ------

  ???? Công ty TNHH Rừng Gió
  Chuyên sản xuất Khung bằng khen, Bảng vinh danh, Cúp pha lê ????
  Có hoá đơn đỏ vat ạ
  ĐT: 0378620611 - 0973879542 - 0971310489
 9. Biểu trưng pha lê cánh buồm

  Tên sản phẩm: Biểu trưng pha lê cánh buồm (mẫu 11)

  Chất liệu: Pha lê

  KT: Tổng cao 19cm

  Quy cách in: In uv, in lưới, khắc laze, khắc phun cát

  Quy cách đóng gói: Hộp xi đỏ, lót lụa vàng

  ------

  Hàng có sẵn, giảm giá cho số lượng nhiều, có hóa đơn đỏ VAT ạ

  ------

  ???? Công ty TNHH Rừng Gió
  Chuyên sản xuất Khung bằng khen, Bảng vinh danh, Cúp pha lê ????
  Có hoá đơn đỏ vat ạ
  ĐT: 0378620611 - 0973879542 - 0971310489

  ------

 10. Cúp pha lê vát sao vàng

  Tên sản phẩm: Cúp pha lê vát sao vàng (mẫu 10)

  Chất liệu: Pha lê

  KT: Tổng cao 26cm (phần chữ cao 16cm x ngang 5cm, đế trắng tròn cao 4cmx ngang 7cm)

  Quy cách in: In uv, in lưới, khắc laze, khắc phun cát

  Quy cách đóng gói: Hộp xi đỏ, lót lụa vàng

  ------

  Hàng có sẵn, giảm giá cho số lượng nhiều, có hóa đơn đỏ VAT ạ

  ------

  ???? Công ty TNHH Rừng Gió
  Chuyên sản xuất Khung bằng khen, Bảng vinh danh, Cúp pha lê ????
  Có hoá đơn đỏ vat ạ
  ĐT: 0378620611 - 0973879542 - 0971310489
 11. Cúp pha lê Sao kim loại vát đế đen

  Tên sản phẩm: Cúp pha lê sao kim loại vát đế đen (mẫu 9)

  Chất liệu: Pha lê

  KT: Tổng cao 26cm (phần chữ cao 16cm x ngang 5cm, đế đen cao 4cmx ngang 7cm)

  Quy cách in: In uv, in lưới, khắc laze, khắc phun cát

  Quy cách đóng gói: Hộp xi đỏ, lót lụa vàng

  ------

  Hàng có sẵn, giảm giá cho số lượng nhiều, có hóa đơn đỏ VAT ạ

  ------

  ???? Công ty TNHH Rừng Gió
  Chuyên sản xuất Khung bằng khen, Bảng vinh danh, Cúp pha lê ????
  Có hoá đơn đỏ vat ạ
  ĐT: 0378620611 - 0973879542 - 0971310489
 12. Cúp pha lê năm ngôi sao

  Tên sản phẩm: Cúp pha lê năm ngôi sao (mẫu 8)

  Chất liệu: Pha lê

  KT: Cao 27cm ( cao đế chân 4cm, ngang đế 6cm, thân 23cm)

  Quy cách in: In uv, in lưới, khắc laze, khắc phun cát

  Quy cách đóng gói: Hộp xi đỏ, lót lụa vàng

  ------

  Hàng có sẵn, giảm giá cho số lượng nhiều, có hóa đơn đỏ VAT ạ

  ------

  ???? Công ty TNHH Rừng Gió
  Chuyên sản xuất Khung bằng khen, Bảng vinh danh, Cúp pha lê ????
  Có hoá đơn đỏ vat ạ
  ĐT: 0378620611 - 0973879542 - 0971310489
 13. Biểu trưng pha lê (mẫu 7)

  Tên sản phẩm: Biểu trưng pha lê (mẫu 7)

  Chất liệu: Pha lê

  KT: Cao tổng 22cm (phần chữ ngang 13,5cmx cao16cm)

  Quy cách in: In uv, in lưới, khắc laze, khắc phun cát

  Quy cách đóng gói: Hộp xi đỏ, lót lụa vàng

  ------

  Hàng có sẵn, giảm giá cho số lượng nhiều, có hóa đơn đỏ VAT ạ

  ------

  ???? Công ty TNHH Rừng Gió
  Chuyên sản xuất Khung bằng khen, Bảng vinh danh, Cúp pha lê ????
  Có hoá đơn đỏ vat ạ
  ĐT: 0378620611 - 0973879542 - 0971310489
 14. Biểu trưng pha lê (mẫu 6)

  Tên sản phẩm: Biểu trưng pha lê (mẫu 6)

  Chất liệu: Pha lê

  KT: Cao tổng 20cm (cao18,5cm + ĐẾ cao 4cm x ngang đế 7cm)
  MẶT 9X9 cm

  Quy cách in: In uv, in lưới, khắc laze, khắc phun cát

  Quy cách đóng gói: Hộp xi đỏ, lót lụa vàng

  ------

  Hàng có sẵn, giảm giá cho số lượng nhiều, có hóa đơn đỏ VAT ạ

  ------

  ???? Công ty TNHH Rừng Gió
  Chuyên sản xuất Khung bằng khen, Bảng vinh danh, Cúp pha lê ????
  Có hoá đơn đỏ vat ạ
  ĐT: 0378620611 - 0973879542 - 0971310489
 15. Cúp pha lê _ biểu trưng pha lê (mẫu 5)

  Tên sản phẩm: Cúp pha lê cánh buồm _ biểu trưng pha lê (mẫu 5)

  Chất liệu: Pha lê

  KT: Cao tổng 22cm (ngang 9,5cm, ngang phần chữ ghi 7,5cmx cao14cm

  Quy cách in: In uv, in lưới, khắc laze, khắc phun cát

  Quy cách đóng gói: Hộp xi đỏ, lót lụa vàng

  ------

  Hàng có sẵn, giảm giá cho số lượng nhiều, có hóa đơn đỏ VAT ạ

  ------

  ???? Công ty TNHH Rừng Gió
  Chuyên sản xuất Khung bằng khen, Bảng vinh danh, Cúp pha lê ????
  Có hoá đơn đỏ vat ạ
  ĐT: 0378620611 - 0973879542 - 0971310489
Zalo Logo